Wat is de leidinglokalisator?

Met deze techniek kunnen we ondergrondse of andere onzichtbare leidingen lokaliseren. Dat doen we door een elektrisch veld te creëren. Op die manier maken we de locatie van leidingen zichtbaar.

Hoe werkt de leidinglokalisator?

We plaatsen een klem op het uiteinde van een leiding. Die klem is verbonden aan onze zender. Door een stroomkring op te zetten, creëert dat apparaat een elektrisch veld. Daarna verzenden we een elektrisch signaal via de klem op de leiding. De leidingen geleiden dat signaal en onze ontvanger pikt het op. Zo kunnen we alle leidingen binnen die stroomkring feilloos in kaart brengen.

We kunnen zowel binnen als buiten werken met de leidinglokalisator. Ook de diepte van de leidingen beïnvloedt de meting niet. Bovendien is deze techniek ook geschikt voor grotere oppervlakten, zoals industrieterreinen.

We gebruiken deze methode vaak in combinatie met een gasmeting (traceergastechniek). Op die manier kunnen we niet alleen de leidingen lokaliseren, maar ook nauwkeurig aangeven waar het lek zich bevindt. We bepalen dus de locatie van de lekkage zónder de leidingen met onze eigen ogen gezien te hebben!